پست های اخیر

انجمن پلیمر استان آذربایجان شرقی

 

آذربایجان شرقی یکی از قطب های صنعتی در صنایع پلاستیک محسوب می شود. نزدیکی این استان به مرزهای شمال غربی کشور موقعیتی بی نظیر به این استان بخشیده است.

تاسیس انجمن پلیمر و پلاستیک در تبریز به نفع فعالان صنایع پلاستیک در کل کشور خواهد بود و می توان امیدوار بود سال آینده نمایشگاه پلاستیک تبریز به مدیریت این انجمن برگزار شود. نمایشگاه پلاستیک تبریز به دلیل مدیریت خاص حاکم بر نمایشگاه چند سالی ست برگزاری آن متوقف شده است.

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پلیمر و پلاستیک استان آذربایجان شرقی (EAPPMA) پس از برگزاری مجمع عمومی در تاریخ 20/3/94 و انتخابات هیات مدیره،در مورخه 3/4/94 با شماره 282-2/3-1 در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسید.

تاریخچه ی ما

گواهینامه ها