توليد بيش از ۳/۵ ميليون تن محصولات در پتروشیمی بندر امام

توليد بيش از ۳/۵ ميليون تن محصولات در پتروشیمی بندر امام

به گزارش صنایع پلاستیک، روابط عمومی بزرگترین مجتمع پتروشیمی کشور، از توليد بيش از ۳/۵ ميليون تن محصولات در پتروشیمی بندر امام تا کنون خبر داد و اعلام کرد به این ترتیب 95 درصد از برنامه های مدون خود را پیاده سازی کرده است.

با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی رهبری به نام «جهش تولید»، اين شركت اهداف و برنامه های خود را منطبق با شعار سال تدوين و به منظور تحقق اين شعار اقدامات موثر و حائز اهميتی را در راستاي رفع موانع توليد اجرايی كرد تا توليد حداكثری صورت بگيرد.

پتروشيمی بندرامام دارای چهار مديريت فنی و توليد فرآورش 1 ، فرآورش 2 ، بسپاران و كيميا است كه وظيفه توليد انواع محصولات در سه زنجيره آروماتيك ، پلی الفينی ، كلر و PVC را به عهده دارند و اين در حاليست كه اين شركت از ابتدای سال تا پايان آذرماه در واحدهای توليدی خود موفق به توليد بيش از ۳/۵ ميليون تن محصولات در اين سه زنجيره توليدی شده است.

شايان ذكر است علی رغم اينكه پتروشيمی بندرامام و پنج شركت زيرمجموعه آن در ليست اوليه تحريم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفتند اما با همت و تلاش كاركنان و مديريت خود توانست ضمن اهتمام در امر توليد و صيانت از برنامه توليد، در بخش داخلی سازی قطعات، كاتاليست‌ها و مواد شيميايی نقش بی بديلی را ايفا کند و قطعات و مواد بسيار حساسی که به ویژه در صنعت پتروشیمی کاربرد زیادی داشتند را بومی سازی كند.

همچنین پتروشیمی بندرامام به عنوان بزرگترین واحد تولیدی پتروشیمی کشور در صورت اینکه شرایط مساعد باشد، قرارست حدودا 12 درصد از سهام خود را در بازار سرمایه ایران  در سال جاری عرضه نماید که با توجه به وضعیت وخیم بورس، چنین چیزی لااقل تا پایان سال چندان قابل دسترس به نظر نمی رسد.

محصولات تولید شده در پتروشیمی بندرامام به علت جایگاه مناسب هم برای صادرات بسیار مناسب هستند و هم بخش مهمی از نیاز داخل را برطرف می کنن