مبنای دلار نیمایی برای قیمت های پایه مواد اولیه، میانگین هفتگی می شود؟

مبنای دلار نیمایی برای قیمت های پایه مواد اولیه، میانگین هفتگی می شود؟

به گزارش اینپیا، میانگین ماهانه دلار نیمایی امروز 5 بهمن ماه 248.818 ریال رسیده است و این در حالی است که نرخ میانگین هفتگی 231.876 ریال است.

محاسبه این نرخ برای تعیین قیمت های پایه کاهشی جدی را در قیمت ها ایجاد خواهد کرد.

حال باید دید که برای اعلام قیمت ها در این هفته این نرخ در نظر گرفته می شود و یا این که باز هم مانند هفته گذشته، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، با قیمت های اعلامی، فعالان صنعت را غافلگیر می کند.

این در حالی است که هنوز از دو فاکتور دیگر اعلام نرخ یعنی نوسان قیمت های جهانی و میزان تخفیف اعمال شده اطلاع دقیقی در دست نیست و هنوز فعالان صنایع تکمیلی خواهان شفافیت شیوه تعیین نرخ های پایه هستند.