پروپیلن خاویار صنعت پتروشیمی/ آمار جالب تولید پلیمرها در ایران و جهان

پروپیلن خاویار صنعت پتروشیمی/ آمار جالب تولید پلیمرها در ایران و جهان

بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
◾️میزان فعلی تولید پلیمر کشور  ۹ میلیون تن
◾️با بهره برداری از طرح‌های جدید تا سال ۱۴۰۴ این ظرفیت به ۲۱ میلیون تن می‌رسد
◾️تا پایان سال ۱۴۰۴ با طرح‌های راهبردی، تولید پروپیلن به ظرفیت ۴.۵ میلیون تن می‌رسد.
◾️سهم ایران از تولید سالانه ۴۲۰ میلیون تنی پلیمرها در جهان  ۲ درصد
◾️تولید پلیمرها در جهان به ۵۳۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید و سهم ایران از این سبد در سال ۱۴۰۴ به ۴ درصد افزایش می‌یابد
◾️در حال حاضر ظرفیت تولید پلی اتیلن ۵.۱ میلیون تن است
◾️با تکمیل طرح‌های جهش سوم و طرح‌های خوراک ترکیبی به عدد ۱۳ میلیون تن پلی اتیلن در سال ۱۴۰۴ می‌رسیم
◾️ظرفیت تولید پروپیلن از مجموع پالایشگاه و پتروشیمی حدود یک میلیون تن است و پروپیلن خاویار صنعت پتروشیمی است
◾️در سال ۱۴۰۰ یک طرح پلی‌پروپیلن خمین به بهره‌برداری می‌رسد و به ظرفیت ۱.۲ میلیون تن می‌رسیم اما در سال ۱۴۰۴ با اجرای طرح‌های راهبردی تولید این محصول به عدد ۴.۵ میلیون تن می‌رسد.
◾️فروش پلیمرها اکنون از ۹ میلیون تن ۵۴ درصد صادر و ۴۶ درصد در داخل مصرف می‌شود