نامه مهم مهرداد صادقی نکو رییس انجمن همگن پلاستیک به صادقی نیارکی معاونت امور صنایع صمت وحدت رویه اصلاح کد آیسیک واحدهای تولیدی بدون ارجاع به سازمان محیط زیست

نامه مهم مهرداد صادقی نکو رییس انجمن همگن پلاستیک به صادقی نیارکی معاونت امور صنایع صمت وحدت رویه اصلاح کد آیسیک واحدهای تولیدی بدون ارجاع به سازمان محیط زیست


◾️برخی از فعالان دارای پروانه بهره برداری در شهر تهران با توجه به شرایط روز بازار در جهت ادامه حیات تولیدی خود در نوع محصول تولیدی یا فرایند تولید تغییر ایجاد کرده اند که نیازمند تغییر کد آیسیک در پروانه بهره برداری خود می باشد
◾️از آنجا که واحدها تقاضای افزایش ظرفیت نداشته و از طرفی محیط زیست نیز اجازه افزایش ظرفیت در شهر تهران را نمی دهد دستور دهید با نظر به عدم افزایش ظرفیت و فقط تغییر نوع محصول وکد آیسیک، سازمان ها و و ادارات مربوطه وزارت صمت بدون ارجاع این متقاضیان به محیط زیست جهت تسهیل روند تغییر محصول و تولید آن ها اقدام نمایند
◾️خاطر نشان می کند که عدم اصلاح نوع محصولات در سامانه بهین یاب و افق این واحدها را دچار مشکل می کند