یک نکته مهم در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، اتاق بازرگانی تجدید نظر کند/ اتاق تعاون برنده دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

یک نکته مهم در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، اتاق بازرگانی تجدید نظر کند/ اتاق تعاون برنده دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی


◾️به نظر می رسد اتاق بازرگانی از چرخه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی خارج شده است. یعنی هر چه نقش اتاق تعاون (با همت نماینده اش در اتحادیه سراسری به عنوان بزرگترین تشکل صنایع پایین دستی پتروشیمی) محترم شمرده شده است، نقش اتاق بازرگانی کمرنگ و بی رنگ شده است
◾️در دستورالعمل جدید، اتاق بازرگانی، هیچ نقش اجرایی و نظارتی (که ضمانت اجرایی داشته باشد) ندارد
◾️اتاق بازرگانی فقط صاحب یک رای از 8 رای است

◾️اینکه چرا حضور پارلمان بخش خصوصی در تنظیم بازار محصولات پتروشیمی انقدر کوچک شده است شاید به نمایندگان  اتاق در کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی باز می گردد
◾️لازم است اتاق بازرگانی برای از دست ندادن آن یک رای، در نمایندگان خود در کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی تجدیدنظر کند

دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی – آیا اتاق بازرگانی اعتراض می کند

◾️دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی روز گذشته ابلاغ شد، اتاق بازرگانی که نیم رای داشت، نیم رای دیگر گرفت تا صاحب یک رای شود (از 8 رای که تقریبا تاثیرگذار نخواهد بود) و هیچ امتیازی برای نقش آفرینی در بازار محصولات پتروشیمی کسب نکرده است.
◾️آن طرف اتاق تعاون بازیگر اصلی و نقش آفرین کلیدی در دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شده است.
◾️اینکه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی چه واکنشی به این دستورالعمل خواهد داشت برای فعالان اقتصادی مهم است.