متن کامل صورتجلسه پنجاه و دومین نشست کمیته تخصصی پتروشیمی

متن کامل صورتجلسه پنجاه و دومین نشست کمیته تخصصی پتروشیمی

به گزارش صنایع پلاستیک، پنجاه و دومین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی روز شنبه 20 دی ماه 1399 از ساعت 9.10 تا 12.20 دقیقه در محل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد. متن کامل صورتجلسه پنجاه و دومین نشست کمیته تخصصی پتروشیمی که در قالب هشت مصوبه از تصویب اکثریت آرا گذشت در ادامه قابل مشاهده و مطالعه است.

در این جلسه نمایندگانی از انجمن صنفی پتروشیمی، بورس کالا، وزارت صمت، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، تجارت صنعت خلیج فارس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان حمایت و دفتر توسعه صنایع پایین دستی حضور داشتند.

در جلسه روز شنبه هشت مصوبه به تصویب اعضا رسید که در ادامه می توانید آنها را ملاحظه نمایید. یکی از مصوبات که از امروز اجرایی می شود، بازگشت گرید S-60 پی وی سی پتروشیمی بندرامام به عرضه های بهین یاب بورس کالا در روزهای دوشنبه است. همچنین از دیگر مصوبات مهم این جلسه، جایز دانستن امکان تجمیع سهیمه ها با اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی است.

همچنین در این جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی مقرر نمود، تا وزارت صمت در صورت صدور مجوز برای واحدهای تولیدی که نیاز به مواد اولیه پتروشیمی دارند، برای تعیین سهمیه های لازم با این کمیته رایزنی نماید. همچنین در خصوص کالای پلی استایرن و نیتروژن نیز مصوباتی در این جلسه به تصویب اعضا رسید.

متن کامل صورتجلسه پنجاه و دومین نشست کمیته تخصصی پتروشیمی و مصوبات آن در ادامه قابل مشاهده می باشد:

  • در خصوص اجرای اصلاحیه بندی PVC-S 60 مقرر گردید، اقدام لازم جهت رفع نیاز تمامی مصرف کنندگان این گرید تا آخر هفته جاری در جلسه کمیته راهبری تقاضا انجام شود. از هفته جاری تولید و عرضه توسط پتروشیمی بندرامام آغاز شود. (در صورت امکان تولید لحاظ فنی)
  • مقرر گردید در خصوص مکانیزم عرضه کشف بازار، شرکت بورس کالا به کمیته گزارش دهد.
  • با عرضه پلی کربنات به شیوه گواهی سپرده کالایی ( با توجه به وضعیت غیر بهین یابی آن) با رای اکثریت اعضا موافقت شد. (مخالفین صنفی کارفرمایی و اتاق تعاون)
  • بر اساس تبصره های 6 و 10 ماده دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به شماره 60/223901 مورخ 99/10/1 تجمیع سهمیه بهین یابی با اعلام NPC به بورس و رونوشت به کمیته قابل اجراست.
  • مقرر گردید وزارت صمت در صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی جدید ( پتروشیمی و یا پایین دستی) در خصوص تامین مواد اولیه پتروشیمی با هماهنگی NPC (وزارت نفت) اقدام نماید.
  • مقرر شد در خصوص تامین استایرن منومر برای کلیه مصرف کنندگان ( مجتمعها و تاسیسات پتروشیمی) مطابق مفاد نامه شماره 60/250477 مورخ 99/10/17 کارگروه تنظیم بازار و با با اتخاذ سیاست یکسان و تامین کمبود از طریق واردات بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار صورت پذیرد. (مخالف NPC، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی)
  • تسهیم و تامین خوراک استایرن برای تولیدکنندگان پلی استایرن و اساس نسبت به معامله محصول در بورس به حجم دریافتی استایرن و همچنین اختلاف حجم تولید و فروش محصول در بورس و مشروط به ارایه آمار دقیق تولید و فروش و … در سامانه تولید NPC مطابق تبصره 2 بند الف ماده 8 دستورالعمل تنظیم بازار انجام خواهد شد.
  • عرضه ماده نیتروژن در بورس توسط مجتمع های پتروشیمی الزامی نیست. (با توجه به اینکه این ماده تولیدکننده غیر پتروشیمی دارد.)