سمت تصویر نام و نام خانوادگی ایمیل
سهامدار
هادی رونقی نوتاش info@sadaf-plastic.com
سهامدار
صمد فرجی نیچران
عضو اصلی هیات مدیره
سید حسن پروینی اسکویی shams.oskou@gmail.com
سهامدار
رحیم عبدی
سهامدار
منصور حکیمی azinpanel@yahoo.com
سهامدار
اسلام جنت اسکویی info@Faraplast.ir
سهامدار
رامین دشتی arktabriz2018@gmail.com
سهامدار
محمد رضا ساعت ساز سردرودی info@bibco.co
سهامدار
دستگیرعلی حسین پور
مدیرعامل
امنه جعفری
مدیرعامل
غلامعلی بابازاده ناصری zarrinlooleh@yahoo.com
مدیرعامل
جلیل کاظمی plast.kazemi@gmail.com
مدیرعامل
یوسف زارعی F.s.a.cooperative@gmail.com
مدیرعامل
محمدرضا طاهری Info@samanarghavan.com
مدیرعامل
ایوب پیرامون petropiramoon@gmail.com
مدیرعامل
سودابه طالعی sodabehtaleue@yahoo.com
مدیرعامل
محمد رضا ابراهیمی مجید
مدیرعامل
محمد رضا شایسته خو shayestekhou@gmail.com
مدیرعامل
ایوب قویدل
مدیرعامل
حسین کوشیاران rangintabriz@yahoo.com
مدیرعامل
اکبر بنایی معتقد motaghed.trading@gmail.com
مدیرعامل
احد فرجی
مدیرعامل
مهدی کتابچی حقیقت ketabchi.mahdi@yahoo.com
مدیرعامل
سید محمد رضوی موحد info@iranianplasttic.com
مدیرعامل
عادل بهمقام adelbehmagham@gmail.com
مدیرعامل
پرناز پیرامون info@azaranplastshakhes.com
مدیرعامل
آرش حمزه پور
مدیرعامل
مختار بنایی میلانی
مدیرعامل
محمد حاجی زاده info@silwanco.com
رئیس هیات مدیره تعاونی پلیمر
یعقوب نجعی info@ch-behesht.com